Apklausa

2017 lapkričio 04

Laba diena,

šiuo metu mieste veikia įvairios neformaliojo vaikų švietimo formos: vaikas gali lankyti būrelį ne tik bendrojo ugdymo mokykloje, kurioje mokosi, bet ir mokytis dailės, muzikos, sporto mokyklose, lankyti vaikų saviraiškos ir laisvalaikio organizavimo centrus, rinktis atvirų erdvių veiklas bei kitų švietimo teikėjų siūlomas programas.
Siekiant išsiaiškinti teikiamų programų kokybę, prieinamumą, norime sužinoti tėvų nuomonę apie būrelių, kuriuos lanko jų vaikai po pamokų, prieinamumą ir kokybę. Anketa yra anoniminė. Apibendrinti anketų duomenys bus panaudoti neformaliojo vaikų švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimui.

Prašau šią nuorodą apklausai atlikti paviešinti tėvams ir paraginti aktyviai joje dalyvauti.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1GFEefYh1lPI-g7zv9wvzUAYGtae0WywvPsrMZkVbsvjxVQ/viewform

Ačiū