MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS 2018-2019 M.M.

2017 gruodžio 27

Informacija dėl priimamų mokinių vokiečių kalbos žinių patikrinimo 

Priimamų mokinių į 2-8, I-IV klases vokiečių kalbos žinių patikrinimas vyks 2018 m. birželio 1 d. 11.00 val.  (pagrindinio priėmimo metu) ir rugpjūčio 21 d. 11.00 val. (atvykusiems po pagrindinio priėmimo.

Informacija dėl priėmimo į gimnaziją:

  1. Prašymai mokytis gimnazijoje kitiems mokslo metams teikiami asmeniškai ar registruotu laišku. Informuojame, kad patvirtintas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (2018-01-25 Nr. T2-12), kuriuo nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat numatoma, kad pirmąją prašymų registravimo dieną mokyklose pirmiausia įregistruojami registruotu laišku atsiųsti prašymai, kurių išsiuntimo data (patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra ne vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų priėmimo diena. Siekiant sumažinti „gyvas“ eiles prie mokyklų, rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe. Priimame:

-        į 1 klases ir I gimnazines klases - nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.

-       į 2 – 8 klases ir II – IV gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

Prašymus galima pildyti gimnazijos raštinėje arba iš anksto parsisiuntus iš žemiau pateiktos nuorodos:

https://www.zudermanas.klaipeda.lm.lt/informacija-tevams/priemimas-i-gimnazija

Prašymai įregistruojami raštinėje pateikimo metu, bet ne anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Registruotu laišku gauti prašymai – per vieną darbo dieną.

Raštinės darbo laikas: I–IV d. – 8.00–16.30 val., V d. ir prieššventinėmis dienomis – 8.00–15.30 val. (pietų pertrauka –11.00–11.30 val.).

2. Pagrindinis priėmimas vykdomas birželio 10–25 d. Nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai. Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas.

3. Į gimnaziją priimami vaikai iš Klaipėdos miesto savivaldybės ir kitų savivaldybių teritorijų.

4. Pagrindinio priėmimo metu:

4.1. Pirmiausia priimami:

1) visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi gimnazijoje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, pagal prašymų įregistravimo datas;

2) vokiečių tautinių mažumų asmenys, pageidaujantys mokytis vokiečių kalbos, t. y. vokiečių tautybės vaikai, vaikai, kurių vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba senelių yra vokiečių tautybės, arba priklauso vokiečių tautinėms bendrijoms, pagal prašymų įregistravimo datas.

4.2. Vėliau priimami asmenys, kuriems suteikta pirmumo teisė:

1) našlaičiai;

2) vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje.

Šios priežastys yra lygiavertės ir asmenys priimami iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.

4.3. Kiti asmenys priimami pagal prašymų įregistravimo datas, priėmus pirmumo teisę turinčius asmenis.

5. Priėmimo dokumentai:

–      prašymas (prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus);

–      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);

–      pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);

–      specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

–      įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos).

 

6. Priėmimo į gimnazijos pirmąsias klases klausimais papildomai informuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Mantrimienė,

tel. 34 5767.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAIS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS