2015 rugsėjo 15

„Šauniausios klasės 2015‘‘ konkurso nugalėtojų išvyka Į Venspilį, arba kaip draugauja vaikai ir tėvai....

 

Rugsėjo pirmosios dienos – visų darbų pradžia.... Ypač kai tie darbai - malonūs sielai ir kūnui

Rugsėjo 12 d. (šeštadienį) 7a su auklėtoja Rita Valaikiene „šturmavo“ Latvijos kelius, kantriai ir tvarkingai žalios šviesoforo šviesos laukdami ir linksmai, ir draugiškai autobuse klegėdami (ačiū ES už finansavimą, kitais metais kelionės bus greitos ir patogios) mes pasiekime nuostabiai išpuoselėtą Latvijos miestą prie Ventos upės. Venspilis mus pasitiko labai svetingai ir nuostabiai puikiu oru. Visi lankomi objektai buvo įdomūs vaikams ir tėvams. Mūsų linksmoji išvyka buvo tarsi ŠEIMOS ŠEŠTADIENIS. Jei kas skaitydamas šią žinią kreivai šyptelėjote, tai patikėkite mūsų 7a klasei būti kartu - tai tiesiog įprotis. Mes visur kartu nuo 5 klasės: miškuose, sporto renginiuose, kelionėse ir netgi mokykliniuose klasės bendruomenė susiėjimuose. Mums neišdildomą įspūdį paliko visa diena, praleista Venspilyje: žvilgsnis į Saulę per teleskopą ir matomi sprogimai joje, nuotykių kalnas suteikė didelę dozę adrenalino ir linksmo juoko, vandens parkas prisipildė zudermaniečių draugiško krykštavimo, tėveliai su vaikais apvaikštinėjo ir grožėjosi puikiais Venspilio parkais, skverais skaičiuodami spalvingąsias karvutes (jų suskaičiavome apie 20). Visi grįžome maloniai pavargę, neišsigandę nakties sutemų ir labai dėkingi mokyklai, kad ji palaiko mus visuose darbuose ir gerbia mus, ir dovanoja išvyką patogiu autobusu.

P.S. Gal mes, 7a klasė, savo gražiu tarpusavio TĖVŲ IR VAIKŲ bendravimu, pakeisime Lietuvos statistiką, kurioje tvirtinama, kad bendravimas šeimoje per dieną TIK 7 MINUTĖS.

Su pagarba - visas kelionių kolektyvas (46 dalyviai)

2015 rugpjūčio 24

    Tu atėjai?!

     Tai sėskis ir klausyk,

     Ką Tau širdim

     Ir lūpomis kalbėsiu.

     Nes atiduoti noriu viską,

     Ką žinau ir suprantu.

     Ir ką jaučiu,

     Ir ką myliu,

     Ir ko neapkenčiu.

     Išmokyt noriu

     Mylėt, atleist, patart.

     Padėt suklupusiam

     Ir jo nebart.

     Girdėt, kai lūpos tyli,

     Matyt, kai akys užsimerkę,

     Pajust ilgesį,

     Išgirst, kai verkia.    

      I Š M O K Y T   N O R I U ...  B Ū T I   Ž M O G U M I .     (Ona Jasinskienė)             

 

 

 

2015 gegužės 26

Tarptautinis mokinių mainų projektas "Kultūrų tiltas: Klaipėda-Berlynas" Plačiau...