Priėmimas į gimnaziją

Atnaujinta: 2017 lapkričio 22

INFORMUOJAME:

Šiuo metu laisvų vietų yra šiose klasėse:

1 kl. – 1 vieta:

3 kl. – 1 vieta;

5 kl. - 7 vietos;

6 kl. - 3 vietos;

7 kl. – 6 vietos;

8 kl. – 13 vietų;

I kl. - 14 vietų;

III kl. - 17 vietų;

 

PRIĖMIMAS 2017-2018 M.M.

  1. Prašymai mokytis gimnazijoje kitiems mokslo metams teikiami asmeniškai ar registruotu laišku nuo sausio 4 d.

Prašymus galima pildyti gimnazijos raštinėje arba iš anksto parsisiuntus iš žemiau pateiktos nuorodos. Prašymai įregistruojami raštinėje pateikimo metu (registruotu laišku gauti prašymai – bendra gimnazijos dokumentų valdymo tvarka).

Raštinės darbo laikas: I–IV d. – 8.00–16.30 val., V d. ir prieššventinėmis dienomis – 8.00–15.30 val. (pietų pertrauka –11.00–11.30 val.).

2. Pagrindinis priėmimas vykdomas birželio 10–25 d. Nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai. Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas.

3. Į gimnaziją priimami vaikai iš Klaipėdos miesto savivaldybės ir kitų savivaldybių teritorijų.

4. Pagrindinio priėmimo metu:

4.1. Pirmiausia priimami:

1) visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi gimnazijoje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, pagal prašymų įregistravimo datas;

2) vokiečių tautinių mažumų asmenys, pageidaujantys mokytis vokiečių kalbos, t. y. vokiečių tautybės vaikai, vaikai, kurių vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba senelių yra vokiečių tautybės, arba priklauso vokiečių tautinėms bendrijoms, pagal prašymų įregistravimo datas.

4.2. Vėliau priimami asmenys, kuriems suteikta pirmumo teise:

1) našlaičiai;

2) vaikai, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

3) vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje;

4) vaikai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) ne mažiau kaip 1 metus dirba gimnazijoje pagal neterminuotas darbo sutartis.

Šios priežastys yra lygiavertės ir asmenys priimami iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.

4.3. Kiti asmenys priimami pagal prašymų įregistravimo datas, priėmus pirmumo teisę turinčius asmenis.

 

5. Priėmimo dokumentai:

–      prašymas (prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus);

–      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);

–      pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);

–      specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

–      įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos).

 

6. Priėmimo į gimnazijos pirmąsias klases klausimais papildomai informuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Mantrimienė, tel. 34 57 67.

 

PRIDEDAMA:

PRAŠYMO MOKYTIS FORMA 7-14 m. mokiniui

PRAŠYMO MOKYTIS FORMA 14-18 (19) m. mokiniui

PRAŠYMO TĘSTI MOKYMĄSI FORMA 5 klasėje

PRAŠYMO TĘSTI MOKYMĄSI FORMA I ir III gimnazijos klasėse

 

 

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ  APTARNAVIMO TERITORIJŲ SUVESTINĖ